JAK PROBÍHÁ VÝUKA A VÝCVIK

Obsah kurzu AUTOŠOKOLA ABERA Kutná Hora a Čáslav. Všechny vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku jedné vyučovací hodiny = 45 minut.

Základní výuka a výcvik

 • PPV: Výuka předpisů o provozu vozidla - 18 vyučovacích hodin.
 • TZBJ: Teorie zásad bezpečné jízdy - 10 hod.
 • OUV: Ovládání a údržba vozidla - 2 hod.
 • ZP: Zdravotní příprava - 2 hod.
 • OP: Opakování učiva 4 hod.
 • Hodin praktické jízdy ve vozidle - 28 hod. Celkem pojedeme 14x (2x 45 min).

 Individuální studium, tzv. samostudium (někdy nesprávně označováno jako rychlokurz). Žák studuje učební látku doma, do autoškoly dochází jen na konzultace a to v tomto rozsahu:

 • PPV: Výuka předpisů o provozu vozidla - 5 hod.
 • TZBJ: Teorie zásad bezpečné jízdy - 3 hod.
 • OUV: Ovládání a údržba vozidla - 1 hod.
 • ZP: Zdravotní příprava - 1 hod.
 • OP: Opakování učiva 1 hod.

Praktická část

Praktický výcvik v řízení vozidla ve třech částech.

 • Kontrola vozidla před jízdou, zvládnutí základních řidičských dovedností jako je například práce s volantem, pedálem akcelerátoru, práce se spojkou a řazením, práce s provozní a parkovací brzdou.
 • Městský i mimoměstský provoz s nízkou hustotou s důrazem na dodržování předpisů a zásad bezpečné jízdy. Ovládání výbavy.
 • Dosáhneme plné samostatnosti při řízení vozidla, řešení složitých dopravních situacích.

Výcvik v praktické údržbě

 • Základní údržba a kontrola provozních kapalin, drobné opravy - výměna kola.
 • Praktický výcvik zdravotnické přípravy.
 • První pomoc, seznámení s lékárničkou a využitím její náplně.